Pola nadziei

To ogólnopolska akcja, której celem jest szerzenie idei hospicyjnej, uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób chorych i niepełnosprawnych oraz pozyskiwanie funduszy na działalność hospicyjną.

Symbolem akcji jest żonkil, który rozdawany jest co roku w setkach tysięcy sztuk ofiarodawcom.

Oficjalna strona akcji

O programie

Strona, którą oglądasz, prezentuje program komputerowy do wspomagania zarządzania pracą wolontariuszy w hospicjach i innych ośrodkach pomocy osobom potrzebującym.

Program ten umożliwia:

  • prowadzenie rejestru wolontariuszy uwzględniającego dane personalne, cechy osobowe, zainteresowania, historię posługi, zawarte porozumienia, przebyte szkolenia itp.,
  • prowadzenie rejestru pacjentów z uwzględnieniem danych personalnych, historii opieki, rozpoznania lekarskiego, danych lekarza prowadzącego i pielęgniarki,
  • wyszukiwanie wolontariuszy i pacjentów spełniających określone kryteria,
  • wyszukiwanie wolontariuszy mieszkających najbliżej określonego pacjenta (w oparciu o mapę miasta),
  • wydruk karty pacjenta oraz karty wolontariusza,
  • wydruk zestawienia pacjentów lub wolontariuszy spełniających określone kryteria,
  • archiwizacja danych,
  • zabezpieczenie programu hasłem.

Do uruchomienia programu wystarczy komputer klasy PC o niezbyt wygórowanych wymaganiach z zainstalowanym systemem Windows.

Program udostępniony jest na licencji GPL, zatem można dowolnie go modyfikować i wykorzystywać.

Wdrożenia

Aktualnie program jest wdrażany w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Jeśli korzystasz z programu w jakimś ośrodku napisz do mnie, umieszczą informacje o tym na stronie. Jeśli prowadzisz ośrodek pomocy i chciałbyś uruchomić program u siebie, chętnie pomogę.

Podziękowania

Szczególne wyrazy podziękowania należą się inicjatorowi pomysłu na program - Konradowi Dziennikowi. Nie mogę też pominąć pani Ewy Bodek i koleżanki Zuzanny, które chętnie pomagały, zgłaszały pomysły i uwagi do programu.